خشونت ناموسی و قتل ناموسی انواع مختلفی از خشونت علیه زنان و دختران است که در حال حاضر به طور عمده در آسیای شمالی و خاورمیانه رخ می‌دهد، البته این موضوع پیشتر honour-HESHU-YONES_447623sدر نواحی مختلف دیگر نیز پیش آمده و در گذشته نیز در اروپای شمالی اتفاق افتاده است.

غیرت یا ناموس (Honour) در جوامع مردسالار، که اهمیت بالایی به باکرگی زنان می‌دهند، محدودکننده‌ی استقلال زنان به ویژه استقلال جنسی آنان است.

در میان جرایم ناموسی، ممکن است آشنایان برای ارتکاب خشونت علیه زنی که متهم به تخطی از قوانین زنان شده با یکدیگر مشارکت کنند. این تخطی‌ها شامل این موارد می‌شود: استفاده از لباس یا آرایشی که مورد تایید خانواده نیست، مقاومت در برابر ازدواجی اجباری، تلاش برای طلاق، گزارش دادنِ خشونت ناموسی و اعمالی از این دست.

از زمان قتل هشا یونس، IKWRO به شدت سعی در افزایش آگاهی عمومی پیرامون این نوع خشونت داشته است. در سال ۲۰۰۵  بعد از قتل بهناز محمود مشخص شد که پلس در جلوگیری از  خشونت‌های خانوادگی مرتبط با مساله ناموس شکست خورده است. آنزمان ACPO در مقابل از IKWRO به دلیل تخصص در جرایم ناموسی تقدیر شد.

If you are worried about someone knowing you have visited this website please read this safety information.

There is an escape button at the bottom right corner of the page opposite this box. Please test it so you know how it works.