درباره ی ما

Diana Nammi

Diana Nammi

سازمان حقوق زنان ایران و کُرد IKWRO در سال ٢٠٠٢ توسط دایانا نامی، مدیر اجرایی سازمان پایەگذاری شد. از زمان تأسیس IKWRO، نشانه موفقیت فعالیت ما پاسخ به نیاز فرهنگی، مشاورە و همفکری با زنان خاورمیانه و افغانستان است. خدمات ما به جوامع آسیب پذیر گوناگون در بریتانیا توسعه یافته است.
ماموریت IKWRO، حفاظت  و احقاق حق زنان خاورمیانه و افغانستان است، زنانی که در معرض خشونت ناموسی، ازدواج اجباری، ازدواج زیر سن قانونی، ختنه دختران و خشونت خانگی قرار دارند.
ما خدمات مستقیمی به زنان و دختران ارائه میدهیم که شامل مشاوره، آموزش و پشتیبانی است. ما همچنین به گروههای حرفە ای مانند پلیس، سازمان های خدمات اجتماعی و مدارس مشاورە و راهنمایی ارائه می‌دهیم تا بهتر با مشکلات تاثیرگذار بر زنان اقلیتهای نژادی آشنا شوند. ما برای تصویب قوانین بهتر برای زنان و پیادە سازی موثر این قوانین تلاش می‌کنیم و می‌کوشیم تا منابع مناسب برای تقویت حقوق زنان  و تضمین این حقوق را پیدا کنیم.

 

This post is also available in: English, Kurdish

Stop CISPA