خشونت خانگی

بر اساس (قوانین) دولت انگلستان، خشونت خانگی ۱۵٪ از خشونت‌های سال ۲۰۱۱/۱۲ را تشکیل داده است. تقریبا یک سوم زنان و یک پنجم مردان گفته‌اند که از سن ۱۶ سالگی خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند. زنان و دخترانی که از سواستفاده خانگی در بعضی از اقلیت‌های اجتماعی رنج می‌برند معمولا با موانعی مانند کمبود توانایی در زبان انگلیسی، کمبود دانش پیرامون حقوق خود در انگلستان و محدودیت‌های فرهنگی پیرامون درخواست کمک از بیرون خانواده و مشکلات قانونی پیرامون شهروندی روبرو می‌شوند و همین نیز مانع بهره‌مندی آنها از چنین سرویس‌هایی می‌شود.

 domestic-violence-300x204

بر اساس تعریف جدید دولت انگلستان در۲۰۱۳ خشونت خانگی به صورت زیر تعریف می‌گردد:

هر گونه رویداد یا الگویی از رویدادها، مبنی بر کنترل کردن، رفتار تحمیلی یا تهدیدآمیز، خشونت یا سواستفاده میان افراد با ۱۶ سال سن یا بالاتر که شریک صمیمی یا عضو خانواده، فارغ از جنسیت و گرایشات جنسی هستند یا بوده‌اند. خشونت خانگی شامل موارد زیر است گرچه به آنها محدود نیست:

  • روحی
  • فیزیکی
  • جنسی
  • اقتصادی
  • احساسی

رفتار کنترلی به معنای مجموعه‌ای از رفتارها برای مطیع و یا وابسته کردنِ یک شخص است که به وسیله دور کردن آن زن از منابع حمایتی، سواستفاده کردن از امکانات و پتانسیل زنان برای منافع شخصی، محروم کردنشان از استقلال، فرار کردن و تعریف کردن، رفتار هر روز آنها اعمال می‌شود.

رفتار تحمیلی به معنای اقداماتی مانند حمله، تهدید، تحقیر، تهدید و ارعاب و یا سوء استفاده های دیگر است که به ضرر، آزار رساندن یا ترساندن قربانی می‌شود.

This post is also available in: English

Stop CISPA